Eucalyptus Coer

  • Film faced plywood Eucalyptus black

    Ván ép phủ phim Eucalyptus đen

    Ván ép phủ phim được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy, ván ép phủ phim còn được gọi là ván ép phủ cửa chớp, cốp pha bê tông, cốp pha bê tông màn trập. Vì mục đích sử dụng cuối cùng này, khách hàng thường cần ván ép phủ phim WBP, loại ván này phù hợp hơn cho cửa chớp trong các công trình lớn. Nhưng cũng có một số khách hàng có nhu cầu ván ép phủ phim MR chuyên dùng làm mành trong các công trình thông thường.